Kirjoittajan arkistot: iidakauhanen

Ilmoittautuminen kevään YUNET -kursseille alkaa 7.12.2021

Kevään kurssitarjonnasta löytyvät seuraavat kurssit:

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (Children and young people in society), 5 op
Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit (Sociocultural contexts of education), 5 op
Yunet6 Koulutussosiologia (Sociology of Education) 5 op
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa (Educational and school-to-work transitions in youth) 5 op
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (History of childhood and youth) 5 op

Ilmoittautuminen avautuu 7.12.2021 ja päättyy kurssikohtaisesti. Kurssikohtaiset tiedot löytyvät kurssit -välilehdeltä.

Nuoret, mieli ja terveys toisin nähtynä

Helsingin yliopiston ja Suomen akatemian hankkeen Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa – loppuseminaari tammikuussa.

Seminaari järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 9.00–12.00. Seminaarissa kuullaan hankkeen tutkijoiden puheenvuoroja, jotka haastavat eri näkökulmista nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvää mielenterveyspuhetta. Seminaarin puheenjohtajana toimii professori Maija Lanas Oulun yliopistosta.  

Pääset ilmoittautumaan tapahtumaan oheisen linkin kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/108893/lomake.html 

Ohjelma 

9.00–9.15 Tilaisuuden avaus. Professori Kristiina Brunila (Hy) ja professori Maija Lanas (Oy). 

9.15–9.35 Toisin tekeminen ja psykopolitiikka mielenterveystyössä. Tutkijatohtori Elina Ikävalko. 

9.35–9.55 Rasismi ja tiukka maahanmuuttopolitiikka sairastuttavat pakolaisen mielen. Tutkijatohtori Tuuli Kurki.

9.55–10.05 Elinan ja Tuulin dialogi: Intersektionaalisuuden haaste mielenterveystyössä 

10.05–10.15 Tauko  

10.15–10.35 Haavoittuvuuden jälkeen. Dosentti Marja-Liisa Honkasalo. 

10.35–10.55 Onko nuori mieli ongelma? Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvointi nuorisopolitiikassa.Tutkijatohtori Katariina Mertanen. 

10.55–11.05 Marja-Liisan ja Katariinan dialogi: Mihin tarvitsemme haavoittuvuutta? 

11.05–12.00 Miten mieltä ja terveyttä voisi ajatella toisin? Paneelikeskustelu alustajien kesken. 

 Lisätietoja tutkimushankkeesta osoitteesta:  https://blogs.helsinki.fi/cosupport/ 

Ilmoittautuminen kevätlukukauden Yunet -kursseille alkaa!

Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 7.12.2020. Kevätlukukaudella 2021 voi opiskella seuraavilla Yunetin kursseilla:

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op (HY)
Yunet4 Nuoruus ja sukupolvet, 5 op (JY)
Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op (OY)
Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (TY)
Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op (TY)

Ilmoittautuminen päättyy kurssikohtaisesti. Katso tarkemmat kurssikohtaiset tiedot: https://yunet-verkosto.blog/opetus/kurssit/