Nuorisotutkimus

Mitä on nuorisotutkimus? Miksi opiskella nuorisotutkimusta?

Nuorisotutkimus on monitieteinen ala, joka tutkii nuoria ja nuorisoon liittyviä ilmiöitä, niiden taustoja ja toimintaympäristöjä. Nuorisotutkimuksessa käsitellään aikuiseksi kasvamisen kysymyksiä sekä sukupolvien välisiä suhteita yhteiskunnan eri tasoilla. Nuorisotutkimusta tehdään esimerkiksi sosiaalitieteissä, kasvatustieteissä, humanistisissa tieteissä, mediatutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, teologian, historian ja politiikan alalla.

Nuorisotutkimusta opiskelleet osaavat arvioida nuorten asemaa ja toimintaa yhteiskunnassa ja sen instituutioissa.

zac-ong-461939

Nuorisotutkimuksen piirissä voi tehdä tutkimusta eri aiheisiin liittyen, esimerkiksi:

  • nuorisotyö ja nuorisokulttuurit
  • yhteiskunnallinen toiminta, arvot ja asenteet
  • elämäntyylit, elämänkulku sekä nuorten siirtymät koulusta työhön
  • nuorten elinolot, terveys ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus

Nuorisotutkimuksessa käytetään niin tilastollisia kuin laadullisia menetelmiä, esimerkkinä etnografinen tutkimus, haastattelututkimus, historian tutkimus ja mediatutkimus.

Lisätietoa nuorisotutkimuksesta voi löytää esimerkiksi Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjasto on valtakunnallinen ja kaikille avoin nuorisoalan erikoiskirjasto. Monitieteinen kokoelma sisältää nuoria, nuorisotyötä ja -tutkimusta sekä järjestö- ja  kansalaistoimintaa koskevia julkaisuja, artikkeleita ja videoita.

Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
Tietopalvelu, kirjavaraukset ja -uusinnat: kirjasto(at)alli.fi