Opiskelijan ohjeet

Verkostossa opiskeleminen edellyttää tutkinto-oikeutta jossakin verkostoon kuuluvassa korkeakoulussa. Useimmat YUNETin kurssit ovat perus- ja aineopintojen tasoisia. Opiskelijan vastuulla on selvittää opintojen sopivuus omaan tutkintoonsa. Sovi korvaavuudesta oman yliopistosi YUNET-koulutusyhteyshenkilön, nuorisotutkimuksen vastuuopettajan tai HOPS-opettajasi kanssa.

william-bout-264826

Kursseista tiedotetaan YUNET-verkoston nettisivuilla sekä yliopistojen omien tiedotuskanavien välityksellä. Kursseille haetaan e-lomakkeella, jossa saatetaan tiedustella paitsi opintojen vaihetta, myös motivaatiota juuri kyseisen kurssin osalta.

Valintaperusteissa korostuu alueellinen tasa-arvo (jäsenyliopistojen kiintiöt YUNET-opiskelijoille) ja opiskelijan omat tavoitteet kurssin osalta. Tarvittaessa voidaan huomioida myös opintojen vaihe (esim. tutkimusmetodologiaan liittyvälle kurssille voidaan varmemmin hyväksyä graduvaiheen opiskelijoita, tms.) sekä aiemmin suoritettujen lapsuuden- ja/tai nuorisotutkimuksen opintojen määrä. Valintaperusteista kerrotaan kurssitietojen yhteydessä.

>> kurssitarjonta

Kurssit järjestetään opetuksesta vastaavan yliopiston opetuksen verkkoalustalla (Moodle tai Optima). Muut kuin järjestävän yliopiston opiskelijat kirjautuvat verkkoalustalle HAKA-tunnistautumisen kautta.

alexis-brown-82988

Kirjallisuudella (essee tai muu kirjallinen tehtävä) suoritettavien opintojaksojen ilmoittautumisaika on kahdesti vuodessa, syys- ja kevätlukukauden alussa.

Opiskelija saa kurssin osallistumisvahvistuksen yhteydessä vastuuopettajalta tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen ja opetuksen verkkoalustalle kirjautumiseen.

Huomioithan, että oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit pääsääntöisesti ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena esim. Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta). 

Verkkokurssit vievät aikaa, ja niihin tulee sitoutua. Usein hakijoita on enemmän kuin voimme ottaa mukaan, joten on tärkeää, että kurssille valitut myös osallistuvat. Siksi on myös erityisen tärkeää perua kurssipaikkansa välittömästi, mikäli on jostain syystä estynyt aloittamasta kurssia. Verkkokursseilla opiskellessa kannattaa muistaa, että kyse on myös yhteisestä oppimisen prosessista ja opiskelijoiden vertaisoppimisesta ja tuesta.

Kurssin opettaja auttaa kurssiin liittyvissä sisällöllisissä asioissa (huomioi kuitenkin, että hänellä on rajallinen tuntimäärä ja monia opiskelijoita!), verkoston koordinaattori ja oman yliopiston YUNET-vastuuopettaja puolestaan tarvittaessa auttavat muissa kysymyksissä.

Koulutuksen eettiset periaatteet

YUNET-verkoston kursseilla kaikki ovat vastuussa luottamusta ja yhteistyötä arvostavan oppimis- ja työilmapiirin luomisesta, jossa kunnioitetaan tutkimuksen vapautta ja tieteellistä sivistystä ja jossa opiskelijat voivat kasvaa itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitseviksi toimijoiksi.

Ks. Oulun yliopisto: Koulutuksen eettiset periaatteet

>> Yliopistolaki 45 § (12.8.2011/954)

>> Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK): Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa


Suoritusten rekisteröinti

Verkoston kautta suoritetut opinnot rekisteröidään opiskelijan yliopistossa. Koulutusyhteyshenkilöt toimivat opintosuoritusten välittäjinä jäsenyliopistoissa.

>> lista koulutusyhteyshenkilöistä

Kun sinut on valittu kurssille, ole hyvä ja kerro, mihin kohtaan vaatimuksia haluat kurssia käyttää. Kurssisuoritus kirjataan noin kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä omaan yliopistoosi ja opintorekisteriisi. Opiskelijan vastuulla on tarkistaa,  että opintosuoritus on asianmukaisesti kirjautunut opintorekisteriin.

>> opintojen rekisteröinti