Opintojen rekisteröinti

Yksittäisten opintojaksojen sisällyttäminen tutkintoon ja rekisteröinti

Yksittäisten opintojakson rekisteröinti tapahtuu oman yliopiston YUNET-koulutusyhteyshenkilön kautta. Opiskelijan kannattaa selvittää korvaavuutta omassa yliopistossaan jo ennen kurssille tuloa.

Tarkempia tietoja opintojen rekisteröinnistä kaikissa YUNETin jäsenyliopistoissa saa oman yliopiston YUNET-koulutusyhteyshenkilöltä.


Opintokokonaisuuden rekisteröinti

william-bout-264826

YUNETin opintokokonaisuudet rekisteröidään opiskelijan omassa yliopistossa. Huomioi oman yliopistosi käytännöt opintokokonaisuuden merkitsemiseksi.

Suoritettuaan opetussuunnitelman mukaisesti opintoja 15 op (HY) tai 25 op (HY, JY, OY, TaY, TY) opiskelija voi pyytää oman yliopistonsa YUNET-koulutusyhteyshenkilön kautta kokonaisuusmerkinnän. Tässä vaiheessa tulee kaikkien kokonaisuuteen luettavien opintojaksojen olla suoritettuna ja näkyä opiskelijan opintorekisteriotteella.

YUNET-opintokokonaisuus on rekisteröitävissä seuraavasti eri yliopistoissa (tutkintotodistukseen merkittävänä sivuaineena tai valinnaisena aineena):

Helsingin yliopisto: Sosiaalitieteiden kandi- tai maisteriohjelmassa 15 op tai 25 op.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat suorittaa vapaavalintaisina kaikkia mainittuja YUNET-opintoja kuitenkin siten että hyväksyttää ne omassa oppiaineessaan. YUNET opintokokonaisuutta ei kuitenkaan enää rekisteröidä kokonaisuutena Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriopintoihin liittyen voi suorittaa vapaavalintaisina Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen yksittäisiä opintoja tai joko 15op tai 25op sivuainekokonaisuuden, johon voi suorittaa YUNET-opintoja seuraavasti (ks. YUNET-maininnat, tai vastaavasisältöiset (myös vaihtuvat) kurssit YUNETin oppaasta, esimerkiksi Yunet4 Lapsuus tutkimuskohteena -opintojaksolla voi korvata kohdan SOSK-5032). Myös muiden oppiaineiden ja ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa näitä opintoja, mutta sosiaalitieteen kandi- tai maisteriopiskelijoilla on ensisijainen pääsy YUNET –opintoihin

>> Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandidaatin opinto-ohjelmaan kuuluva kokonaisuus. Weboodissa: Sosiaalitieteiden kandi / Tutkintorakenteet / Tutkintorakenteeseen kuulumattomat opintokohteet

Jyväskylän yliopisto: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelmassa 25 op tai yksittäisiä jaksoja. Saadakseen nuorisotutkimuksen opinnoista todistukseen merkinnän vapaasti valittaviin opintoihin kokonaisuuden nimellä, tulee opinnot suorittaa 25 opintopisteen laajuudessa. Tätä pienemmät kokonaisuudet kirjautuvat yksittäisinä jaksoina vapaasti valittaviin opintoihin.

Oulun yliopisto: Saadakseen nuorisotutkimuksen opinnoista todistukseen merkinnän kokonaisuuden nimellä, tulee opinnot suorittaa 25 opintopisteen laajuudessa (Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta). Tätä pienemmät kokonaisuudet sijoitetaan tutkintoon osaksi valinnaisia opintoja.

Tampereen yliopisto: Osana Nuoret ja nuorisotyö -teemaopintoja (20–40 op). YUNET-verkoston opinnot ovat täydentävää ja korvaavaa opetusta “Nuoret ja nuorisotyö” -teeman opintoihin. YUNETin kautta muissa korkeakouluissa suoritetut opintojaksot luetaan osaksi “Nuoret ja nuorisotyö” -teemaopintoja, joista opiskelija voi saada kokonaisuusmerkinnän suoritettuaan vähintään 20 opintopistettä.  Ks. teemaopintojen opetussuunnitelma

Turun yliopisto: Kasvatustieteiden kandidaatti- ja maisteriopinnoissa: Saadakseen opinnoista kokonaisuusmerkinnän valinnaisiin opintoihin, tulee opinnot suorittaa 25 opintopisteen laajuudessa. Tätä pienemmät kokonaisuudet kirjautuvat yksitäisinä opintojaksoina osaksi vapaasti valittavia opintoja.

Ohje, kokonaisuusmerkinnät

Kokonaisuuden rekisteröinnistä vastaa opiskelija itse oman yliopistonsa koulutusyhteyshenkilön kautta.

Kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat opintojaksot ja niiden suoritusmerkinnät löytyvät opintorekisteristä, lähetä s-posti koulutusyhteyshenkilölle ja ilmoita kokonaisuuteen luettavat suoritukset opintorekisteriotteeltasi (koodi, nimi, päiväys). Koulutusyhteyshenkilö tarkistaa kokonaisuuden ja pyytää siitä merkinnän.

Kokonaisuusmerkinnän kirjautuminen opintorekisteriotteelle voi kestää muutaman päivän.

>> koulutusyhteyhenkilöt