YUNETista

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET on viiden suomalaisen yliopiston ja Nuorisotutkimusseura ry:n muodostama yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

YUNET tarjoaa jäsenyliopistojensa tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa nuorisotutkimuksen opintoja paikkakunnasta riippumatta.

Mitä YUNET tekee?

Nuoruus on paitsi yksilöllinen elämänvaihe, myös sosiaalinen, historiaan ja paikkaan kiinnittyvä konstruktio ja nuoret monenlaisen poliittisen ja yhteiskunnallisen hallinnan ja säätelyn kohteita. Nuorisokysymysten jäsentäminen, nuoruuden moninaisten merkitysten ymmärtäminen sekä siihen liittyvien ilmiöiden ja kokemusten tutkimus vaatii erityisiä taitoja ja monialaista osaamista. Tätä tarkoitusta varten Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura ry. jatkavat yhteistyötä nuorisotutkimuksen monitieteisen yliopistokoulutuksen järjestämiseksi. Kukin verkoston jäsenyliopisto tarjoaa vähintään yhden opintojakson kokonaisuuteen, jonka muodostamiin opintoihin jäsenyliopistoissa opinto-oikeuden omaavat tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua. Verkoston kautta on mahdollista suorittaa joko yksittäisiä kursseja tai yliopistojen omiin tutkintoihin sovitettava sivuaine/valinnainen opintokokonaisuus.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa laadukasta nuorisotutkimuksen monititeteistä opetustarjontaa sekä edelleen vakiinnuttaa suhteellisen uuden ja pienen tutkimusalan asemaa yliopistoissa. YUNET-verkosto on avoin laajentamaan nuorisotutkimuksen yliopisto-opetuksen yhteistyötä uusien verkostojäsenyyksien myötä.

janko-ferlic-174927

Historiaa

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto on toiminut vuodesta 2007 monitieteisen nuorisotutkimuksen yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Verkosto on toimintansa ajan tarjonnut jäsenyliopistojensa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa nuorisotutkimuksesta perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Tammikuusta 2018 alkaen verkoston opintojen rakenne uudistui siten, että se tarjoaa opiskelijoille entistä joustavamman mahdollisuuden nuorisotutkimuksen opiskeluun paikkakunnasta riippumattomasti. Samalla verkoston koordinaatiovastuu siirtyi Tampereen yliopistosta Oulun yliopiston Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit (VISE) -tutkimusyksikköön.

YUNET aloitti toimintansa ja toimi vuoteen 2012 saakka Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella, minkä jälkeen verkoston koordinaatiovastuu on ollut Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (ent. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö) vuosina 2013-2017.