HY opiskelijalle

Helsingin yliopistossa on oma Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus SOSK-LN500  (5op-  tai 25 op), johon YUNET-opintoja voi vapaasti liittää. (Ks. opinnot Sosiaalitieteen kandiohjelma, valilnnaiset) 

 Helsingin yliopiston Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kokonaisuus SOSK-LN500 (5 op – 25 op)

Voit suorittaa vapaasti YUNETin opintoja ja liittää ne kohtiin, ks. alla:

Pakollinen
SOSK-LN501 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op (HYn oma kurssi)

Valinnaisia
SOSK-LN502 Lapsuudentutkimus 5 op voit korvata Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op (JY)
SOSK-LN503 Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op voit korvata Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (TY)

Seuraaviin HY kohtiin voit sijoittaa mitä vain YUNETin järjestämiä opintoja:
SOSK-LN504 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I 5 op
SOSK-LN505 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä II 5 op

SOSK-ST211 Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op (ei YUNET korvaavuutta)