HY opiskelijalle

Helsingin yliopistossa on oma opintokokonaisuus (15 tai 25 op), johon YUNET-opintoja voi liittää. Ks. opinnot HY weboodista: Sosiaalitieteen kandiohjelma => tutkintorakenteet => tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet => => SOSK-503 Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 15-25 op

Helsingin yliopiston Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kokonaisuus (15 tai 25 op)

Voit suorittaa vapaasti YUNETin opintoja ja liittää ne kohtiin, ks. alla:

Pakollinen
SOSK-5031 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op (HY oma kurssi)

Valinnaisia
SOSK-5032 Lapsuudentutkimus 5 op voit korvata Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op (JY)
SOSK-5033 Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op voit korvata Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (TY)

Seuraaviin HY kohtiin voit sijoittaa mitä vain YUNETin järjestämiä opintoja:
SOSK-5034 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I 5 op
SOSK-5035 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä II 5 op

SOSK-ST211 Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op (ei YUNET korvaavuutta)