Opetus

YUNET kokoaa yhteen jäsenyliopistojensa opetustarjontaa ja järjestää opetusta. YUNET tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa nuorisotutkimuksen opintoja verkoston jäsenyliopistoissa.

YUNET tarjoaa opetusta kandidaatin-, maisterin ja tohtorin tutkintoa suorittaville yliopisto-opiskelijoille. Tarjolla on nuoriin, nuoruuden kysymyksiin ja nuorisotutkimukseen keskittyviä verkkokursseja sekä verkkovälitteisesti etäopintoina suoritettavia opintojaksoja (esim. verkkolukupiiri, essee).

>> Tutustu YUNETin kurssitarjontaan

>> Nuorisotutkimuksen perusopinnot – 25 op:n opintokokonaisuus

Opiskelija voi suorittaa YUNETin kautta yksittäisiä kursseja tai 25 opintopisteen laajuisen valinnais-/sivuainekokonaisuuden. Opintojen soveltuvuus omaan tutkintoon tulee selvittää kotiylipistossa ennen opintoihin ilmoittautumista.

Kursseille hakeminen

Jokaisella kurssilla on oma hakuaikansa. Hakuajat ilmoitetaan Kurssit-sivulla kunkin kurssin esittelyn yhteydessä. Huomioithan, että oman yliopistosi järjestämään opetukseen voit pääsääntöisesti ilmoittautua yliopistosi normaalia ilmoittautumiskäytäntöä noudattaen (poikkeuksena esim. Turun yliopiston kurssit, jotka ovat tarjolla ainoastaan YUNETin kautta).

Kursseille haetaan täyttämällä sähköinen lomake, ellei toisin mainita.

Opiskelijoille ilmoitetaan kurssille pääsystä ennen kurssin alkua. Jos kurssille hakee enemmän opiskelijoita kuin mitä voimme tarjota paikkoja, voidaan opiskelijoita ottaa varasijalle. Tällöin osallistuminen kurssille on mahdollista, mikäli joku peruuttaa osallistumisensa.

Verkkokursseille otetaan yleensä enintään 25 YUNET-opiskelijaa hakemusten perusteella. Sitovat hakemukset tehdään ilmoitetun hakuajan puitteissa e-lomakkeella. Hakemuksessa tulee kertoa omien opintojen vaihe ja mahdolliset aiemmat lapsuuden- ja/tai nuorisotutkimuksen opinnot sekä perustella, miksi tämä kurssi olisi hyödyllinen.

rodion-kutsaev-183180

Kuka voi hakea?

Verkoston järjestämille kursseille voivat hakea kaikki verkoston jäsenyliopistojen kirjoilla ja läsnä olevat tutkinto-opiskelijat.

Kurssit on tarkoitettu nuorisotutkimusta niin pää- kuin sivuaineena opiskeleville. Kurssikuvauksessa mainitaan, mikäli kurssille pääsyyn liittyy joitakin erityisiä rajoituksia.

>> Tarkista, mitkä yliopistot ovat YUNETin jäseniä

Minkälaista opetusta YUNET järjestää?

YUNETin kursseista suuri osa on verkkokursseja. Opiskelijat lukevat, keskustelevat ja tekevät tehtäviä kurssin opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kurssi voi olla myös verkkolukupiirillä tai esseellä suoritettava opintojakso, joka toteutetaan Moodlen tai muun verkko-oppimisalustan kautta (ohjeet, materiaali, palautus ja arviointi). Kurssikuvausten yhteydessä mainitaan erikseen opetuksen muoto.

>> Ohjeita opiskeluun verkkokurssilla