YUNET-tiedote 9.1.2018

redd-angelo-11901

Viiden yliopiston yhteinen monitieteinen nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus alkaa uudistettuna keväällä 2018

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto on toiminut vuodesta 2007 alkaen monitieteisen nuorisotutkimuksen yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Verkosto on toimintansa ajan tarjonnut jäsenyliopistojensa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa nuorisotutkimuksesta perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Uudelle 1.1.2018 alkaneelle sopimuskaudelle verkoston opintojen rakennetta on uudistettu, minkä myötä verkosto tarjoaa opiskelijoille entistä joustavamman mahdollisuuden nuorisotutkimuksen opiskeluun paikkakunnasta riippumattomasti. Samalla verkoston koordinaatiovastuu siirtyy Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit (VISE) -tutkimusyksikköön.

Nuoruus on paitsi yksilöllinen elämänvaihe, myös sosiaalinen, historiaan ja paikkaan kiinnittyvä konstruktio ja nuoret ovat monenlaisen poliittisen ja yhteiskunnallisen hallinnan ja säätelyn kohteita. Nuorisokysymysten jäsentäminen, nuoruuden moninaisten merkitysten ymmärtäminen sekä nuoruuteen liittyvien ilmiöiden ja kokemusten tutkimus vaatii erityisiä taitoja ja monialaista osaamista. Tätä tarkoitusta varten Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura ry. jatkavat yhteistyötä nuorisotutkimuksen monitieteisen yliopistokoulutuksen järjestämiseksi. Kukin yliopisto tarjoaa vähintään yhden opintojakson kokonaisuuteen, jonka muodostamiin opintoihin verkoston jäsenyliopistoissa opinto-oikeuden omaavat tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua. Verkoston kautta on mahdollista suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai yliopistojen omiin tutkintoihin sovitettava valinnainen opintokokonaisuus. Tulevien lukuvuosien tavoitteena on laajentaa nuorisotutkimuksen opetustarjontaa sekä edelleen vakiinnuttaa suhteellisen uuden ja pienen tutkimusalan asemaa yliopistoissa.

YUNETin opintoja voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. Kurssit sijaitsevat jäsenyliopistojen verkko-oppimisympäristöissä (Moodle tai Optima), joihin opiskelija pääsee kirjautumaan HAKA-tunnistautumisen kautta.

Uuden toimintakauden kurssitarjonnasta ja käytännöistä, kuten kursseille hakemisesta, tiedotetaan tarkemmin yhteistyötä koordinoivan Oulun yliopiston toimesta YUNET-verkoston nettisivuilla (https://yunet-verkosto.blog/) sekä jäsenyliopistojen koulutusyhteyshenkilöiden toimesta eri koulutusohjelmissa.

YUNET-verkoston tavoitteena on myös edelleen laajentaa nuorisotutkimuksen yliopisto-opetuksen yhteistyötä uusien verkostojäsenyyksien myötä. Verkoston koordinoinnista vastasi vuoteen 2012 asti Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos, minkä jälkeen vuosina 2013–2017 verkoston koordinaatiovastuu on ollut Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (ent. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö).

Yhteydenotot:

Koordinaattori Veli-Matti Ulvinen, Oulun yliopisto, veli-matti.ulvinen (at) oulu.fi

Jäsenyliopistojen koulutusyhteyshenkilöt

  • Helsingin yliopisto: Tarja Tolonen, tarja.tolonen (at) helsinki.fi
  • Jyväskylän yliopisto: Minna Ylilahti, minna.ylilahti (at) jyu.fi
  • Tampereen yliopisto: Päivi Honkatukia, paivi.honkatukia (at) uta.fi
  • Turun yliopisto: Tero Järvinen, tero.jarvinen (at) utu.fi