Aihearkisto: Uncategorized

Syksyn 2019 Yunet -opintoihin ilmoittautuminen alkaa 27.5.2019 klo:00.00

Syksyn 2019 kurssitarjonta on julkaistu ja ilmoittautuminen alkaa 27.5. klo 00.00. ja päättyy 13.9. Kullekin kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Yunetin syyslukukauden kurssit järjestetään aikavälillä 16.9.-5.12.2019. Tervetuloa mukaan Yunetin opintoihin!

Tutustu kurssitarjontaan osoitteessa: https://yunet-verkosto.blog/opetus/kurssit/

Kiitos keväästä, suunta kohti seuraavaa lukuvuotta

Kiitokset kaikille Yunet-opiskelijoille kuluneen lukuvuoden opinnoista. Studia Generalia on myös päättynyt ja se saavutti hienosti kuulijoita. Opiskelijoille tiedoksi, että kevään opinnot kirjataan rekisteriin 31.5.2019 mennessä.

Nyt voi myös alkaa suunnittelemaan syksyn opintoja. Syksyn Yunet -opinnot julkaistaan lähipäivinä.

Mukavaa kesää!

Studia Generalia -luentosarja ja YUNET10 -kurssi

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET ja Nuorisotutkimusseura ry. järjestävät viime vuonna 30 vuotta täyttänyttä Nuorisotutkimusseuraa juhlistaakseen uudenlaisen valtakunnallisen Studia Generalia -luentojen sarjan, joka tarjoaa monipuolisen katsauksen nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin. Monitieteinen tutkimusala tarkastelee muun muassa nuorten elinoloja, nuorisokulttuureita, sukupolvien välisiä suhteita sekä elämänkulkuun ja aikuistumiseen liittyviä siirtymiä.


Luentosarjan ohessa voi myös suorittaa YUNET –opintoja, viiden opintopisteen kurssin: Yunet10 Studia Generalia – Nuorisotutkimuksen kentillä. Kurssi suoritetaan itsenäisenä työskentelynä.

Suoritustapa: luentojen seuraaminen paikan päällä tai verkossa 3.4.-2.5.2019 ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen luentojen ja kurssikirjallisuuden pohjalta.
Lisätietoja kurssista: https://yunet-verkosto.blog/opetus/kurssit/
Ilmoittautuminen kurssille e-lomakkeellaIlmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa

Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa 15.8.2018 ja päättyy kurssikohtaisesti. Syksyn opintotarjontaan ja tarkempiin ilmoittautumisohjeisiin voi tutustua Kurssit osiossa.

YUNETin kautta voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai 25 opintopisteen laajuisen sivuaineen/valinnaisen kokonaisuuden. Voit tutustua  sivuainekokonaisuuden suorittamiseen seuraavan linkin kautta: Opintokokonaisuus

Mukavaa alkanutta lukuvuotta ja intoa opiskeluun!

Tiedote 24.5.2018

25.5.2018 astuu voimaan uusi tietosuojalaki (GDPR). Tietosuojalain myötä YUNET -verkostossa on tarkistettu henkilötietojen käsittelyyn liittyviä asioita. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tietosuojalain mukaisesti. Päivitetyn YUNET -verkoston tietosuojaselosteen voi lukea alla olevasta linkistä. Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä YUNET -koordinaattoriin (saara.kauhanen(at)oulu.fi)

tietosuojaselosteyunet

YUNET-tiedote 9.1.2018

redd-angelo-11901

Viiden yliopiston yhteinen monitieteinen nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus alkaa uudistettuna keväällä 2018

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto on toiminut vuodesta 2007 alkaen monitieteisen nuorisotutkimuksen yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Verkosto on toimintansa ajan tarjonnut jäsenyliopistojensa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa nuorisotutkimuksesta perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Uudelle 1.1.2018 alkaneelle sopimuskaudelle verkoston opintojen rakennetta on uudistettu, minkä myötä verkosto tarjoaa opiskelijoille entistä joustavamman mahdollisuuden nuorisotutkimuksen opiskeluun paikkakunnasta riippumattomasti. Samalla verkoston koordinaatiovastuu siirtyy Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit (VISE) -tutkimusyksikköön.

Nuoruus on paitsi yksilöllinen elämänvaihe, myös sosiaalinen, historiaan ja paikkaan kiinnittyvä konstruktio ja nuoret ovat monenlaisen poliittisen ja yhteiskunnallisen hallinnan ja säätelyn kohteita. Nuorisokysymysten jäsentäminen, nuoruuden moninaisten merkitysten ymmärtäminen sekä nuoruuteen liittyvien ilmiöiden ja kokemusten tutkimus vaatii erityisiä taitoja ja monialaista osaamista. Tätä tarkoitusta varten Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura ry. jatkavat yhteistyötä nuorisotutkimuksen monitieteisen yliopistokoulutuksen järjestämiseksi. Kukin yliopisto tarjoaa vähintään yhden opintojakson kokonaisuuteen, jonka muodostamiin opintoihin verkoston jäsenyliopistoissa opinto-oikeuden omaavat tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua. Verkoston kautta on mahdollista suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai yliopistojen omiin tutkintoihin sovitettava valinnainen opintokokonaisuus. Tulevien lukuvuosien tavoitteena on laajentaa nuorisotutkimuksen opetustarjontaa sekä edelleen vakiinnuttaa suhteellisen uuden ja pienen tutkimusalan asemaa yliopistoissa.

YUNETin opintoja voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. Kurssit sijaitsevat jäsenyliopistojen verkko-oppimisympäristöissä (Moodle tai Optima), joihin opiskelija pääsee kirjautumaan HAKA-tunnistautumisen kautta.

Uuden toimintakauden kurssitarjonnasta ja käytännöistä, kuten kursseille hakemisesta, tiedotetaan tarkemmin yhteistyötä koordinoivan Oulun yliopiston toimesta YUNET-verkoston nettisivuilla (https://yunet-verkosto.blog/) sekä jäsenyliopistojen koulutusyhteyshenkilöiden toimesta eri koulutusohjelmissa.

YUNET-verkoston tavoitteena on myös edelleen laajentaa nuorisotutkimuksen yliopisto-opetuksen yhteistyötä uusien verkostojäsenyyksien myötä. Verkoston koordinoinnista vastasi vuoteen 2012 asti Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos, minkä jälkeen vuosina 2013–2017 verkoston koordinaatiovastuu on ollut Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (ent. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö).

Yhteydenotot:

Koordinaattori Veli-Matti Ulvinen, Oulun yliopisto, veli-matti.ulvinen (at) oulu.fi

Jäsenyliopistojen koulutusyhteyshenkilöt

  • Helsingin yliopisto: Tarja Tolonen, tarja.tolonen (at) helsinki.fi
  • Jyväskylän yliopisto: Minna Ylilahti, minna.ylilahti (at) jyu.fi
  • Tampereen yliopisto: Päivi Honkatukia, paivi.honkatukia (at) uta.fi
  • Turun yliopisto: Tero Järvinen, tero.jarvinen (at) utu.fi